Blog

Temperament

Temperament Temperament według „Słownika psychologii” Arthura S. Reber’a to „aspekt…

Czytaj dalej

Osobowość w organizacji

Osobowość organizacji Koncepcje E. Scheina i G. Hofstede’a – badacze…

Czytaj dalej

Psychologia uczenia się

Psychologia uczenia się Proces uczenia się – to proces prowadzący…

Czytaj dalej

Temperament a osobowość

Temperament a osobowość. Terminy często mylone albo stosowane zamiennie. Jaka…

Czytaj dalej

Alkohlizm

Definicja nałogu i jego rodzaje   Samo określenie „narkomania” pochodzi…

Czytaj dalej

Gradient dążenia i unikania

Gradient dążenia vs gradient unikania, albo jak śpiewał zespół The…

Czytaj dalej

Pytania w testach psychologicznych

Czy Twoja matka była złą kobietą Rekruterzy coraz częściej każą…

Czytaj dalej

Alkoholizm

Wprowadzenie do problematyki alkoholizmu   Czym jest alkoholizm? WHO (World…

Czytaj dalej

Socjobiologia

Socjobiologia – to subdziedzina psychologii. Rozpatruje motywację, zachowania, postawy w…

Czytaj dalej

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania   Zaburzenia odżywiania są „cichym” problemem wielu rodzin,…

Czytaj dalej

30/61